Публічна угода купівлі-продажу товару в Інтернет-магазині «fabrica-vika.com.ua»

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу , а також інформації, що міститься на сайті Інтернет-магазину «fabrica-vika.com.ua»: https://fabrica-vika.com.ua (далі – Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним особам так і юридичним особам (далі – Покупець ) з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару.

Інтернет-магазин «fabrica-vika.com.ua» – сайт fabrica-vika.com.ua , на якому Покупець може ознайомитися з представленими Товарами, їх описом та цінами, вибрати певний Товар, спосіб оплати та доставки Товарів, оформити та відправити повідомлення про намір придбати Товар. Інформація, що міститься на сайті, не підлягає використанню, копіюванню та відтворенню без письмового дозволу Продавця.

Оферта Інтернет – магазину «fabrica-vika.com.ua» – справжня, адресована будь-якому Покупцеві пропозиція, що виражає намір укласти публічний договір купівлі-продажу меблів

Акцепт – надання Покупцем повної та безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним із нижче зазначених способів:

 • шляхом надсилання Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, розміщений на Сайті;
 • шляхом надсилання Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, що вказані на Сайті;
 • шляхом відправлення Покупцем за допомогою системи, що розміщена на Сайті, Замовлення на Товар;
 • усне замовлення Товару за телефоном.

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

Замовлення – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказаних Покупцем під час розміщення Замовлення на Сайті або замовлений будь-яким іншим способом.

Кур’єрська доставка – безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцю в місці, вказаному Покупцем як адреса доставки на платних або безкоштовних умовах.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його у порядку та на умовах, передбачених Публічним договором.

1.2. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору, і Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, окрім публікації його на Сайті.

1.3. Код моделі, комплектацію, оббивний матеріал та його поєднання, декор, а також розміри товару та інші характеристики та властивості Товару Покупцю у момент акцептування цієї оферти зрозумілі. Покупець визнає, що Товар, виготовлений для нього із спеціально підібраним кольором матеріалу, його розташуванням, спеціальними предметами комплекту, а також відповідно до інших вимог Покупця, що визначають індивідуальність товару, є Товаром з індивідуально визначеними властивостями.

1.4. Укладання договору з Покупцем можливе як на підставі безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, так і на підставі ознайомлення з його описами, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет», що виключають можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, залежно від обставин, що впливають на визначення способу продажу товару.

1.5. Договір вважається повністю виконаним Покупцем, якщо їм здійснено своєчасну 100% оплату ціни договору та прийняття Товару на умовах, передбачених договором.

1.6. Інтернет-магазин залишає за собою право розширювати та скорочувати товарну пропозицію на сайті, регулювати доступ до купівлі будь-яких Товарів, зупиняти або припиняти продаж будь-яких Товарів, а також може коригувати ці положення публічної оферти на власний розсуд. Покупець бере на себе зобов’язання регулярно відслідковувати зміни на сайті fabrica-vika.com.ua

1.7. Відповідальність Продавця за недоліки Товару не виникає, в тому числі, внаслідок: їх виникнення внаслідок умисних чи хибних дій Покупця; невиконання правил користування, експлуатації Товаром, неузгодженого з виробником внесення зміни до конструкції Товару чи іншого втручання у Товар чи ремонт Товару; впливу хімікатів, розчинників та інших їдких речовин та рідин, а також тваринами, комахами тощо; природного зносу та забруднення, що виникло в процесі експлуатації, виявлення слідів зберігання всередині Товару мокрих і вологих речей, а так само розшарування, розтріскування та розбухання елементів внаслідок прямого потрапляння на них води; появи дефекту внаслідок несвоєчасного самостійного обслуговування чи неправомірних дій третіх осіб.

1.8. Шляхом укладання цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлено та інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару та їх значення та погоджується на придбання такого Товару з такими характеристиками.

1.9. У разі письмової вимоги Покупця цей Договір може бути роздрукований та підписаний Сторонами.

ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ І ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ

2.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з встановленим прейскурантом.

2.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

2.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена у виставленому рахунку.

2.4. У разі повернення товару, Продавець повертає суму договору, за вирахуванням вартості додаткових послуг та послуг зі збирання виробів.

2.5. Покупець зобов’язується сплатити від 10 (десяти)% вартості Товару протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту Замовлення;

2.6. Покупець зобов’язується сплатити вартість товару за винятком суми, зазначеної в п. 2.5. пізніше дня доставки Товару.

2.7. Перед здійсненням поставки Товару Покупцеві, співробітники інтернет магазину та/або кур’єр та/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

2.8. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право ненадання Товару, зупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань та при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій та пропонує можливі заходи щодо їх усунення з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконання Продавцем.

2.9. Доставка замовленого Товару здійснюється такими способами:

 • продавцем до квартири (по Києву, у разі наявності справного ліфта);
 • продавцем до парадного (за Києвом, у разі поломки чи відсутності ліфта).;
 • кур’єрською або експедиторською службою за рахунок Покупця;
 • іншою експедиторською службою за рахунок Покупця.

2.10. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за безпеку Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

2.11. У разі доставки Товару кур’єрською або експедиторською службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцю несе кур’єрська або експедиторська служба

2.12. Право власності на Товар переходить до Покупця з 100 (сто) % оплати вартості Товару.

2.13. Вартість доставки обумовлюється менеджерами Продавця з Покупцем в телефонному режимі за вказаним Покупцем номером телефону до/або відправки Товару.

2.14. Покупцю може бути відмовлено в оформленні покупки Товару у разі відсутності Товару у наявності (на складі).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Публічним договором Продавець та Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

3.2. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем усіх умов цього Договору, до моменту доставки Товару Покупцю Продавець зобов’язується повернути Покупцю 100 (сто) % попередньої оплати за Товар.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем та діє до моменту повного виконання зобов’язань Продавцем та Покупцем.

4.2. Публічний договір може бути достроково припинено:

 • за взаємною згодою Продавця та Покупця;
 • за рішенням суду;
 • у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;
 • у разі відсутності Товару в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

4.3. Сторони домовилися, що у разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки та передачі Продавцем Товару, після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцю сплачені ним кошти або має право повернути такі кошти частково у вигляді трохи більше 1% загальної вартості Товару, який було замовлено Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцю у будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

ІНШІ УМОВИ

5.1. Акцептуючи цю оферту, Покупець – фізична особа вільно, за своєю доброю волею та у своєму інтересі, дає повну згоду: на обробку своїх персональних даних – Продавцю. Мета обробки персональних даних – виконання зобов’язань за укладеним договором протягом терміну його дії та надання послуг індивідуального сервісу, у тому числі організація та проведення довідково-інформаційних (рекламно-інформаційних) розсилок у вигляді, включаючи, але, не обмежуючись: смс – сервісів, електронної пошти, поштового зв’язку, телефонного зв’язку. Способи обробки персональних даних: з використанням засобів автоматизації та електронно-обчислювальної техніки, у тому числі шляхом формування бази даних. При цьому Продавцем повідомлено Покупцю права суб’єкта персональних даних. Ця згода діє до його відкликання Покупцем. Заява про відкликання згоди на обробку персональних даних, відмову від розсилки рекламно-інформаційного характеру, видалення особистих даних Покупця можуть бути надіслані на електронну пошту sales@fabrica-vika.com.ua Продавець зобов’язується припинити обробку персональних даних протягом 10 днів з дати отримання відкликання.

5.2. Усі суперечки, що виникли у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору, вирішуються шляхом проведення переговорів.

5.3. Суперечки, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Недійсність окремих положень Публічного договору передбачає недійсність Публічного договору загалом, оскільки можна припустити, що це Публічний договір міг би бути укладено без включення до нього таких положень.

5.5. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 50 років.